De Werkelaar - maakt werk met mensen

Vanuit De Werkelaar beschouwen we de inzet op de buitenwerklocaties ook als echt werk. Bij de verschillende wijkboerderijen worden medewerkers en deelnemers structuur en arbeidsritme geboden. Persoonlijke werkdoelen zullen deel uit maken van de Invra, zodat ontwikkeling en voortgang in kaart gebracht kan worden en kwaliteiten worden ingezet. Ook wanneer je geen ervaring hebt in de dierverzorging of wanneer je alleen affiniteit hebt met de buiten werkzaamheden, ben je welkom om deel te nemen aan onze projecten.

Werklocaties
  • Kinderboerderij Park de Weezelanden
  • Buurtweide de Ramshorst
  • Buurtweide Kakel en co

De werkzaamheden lopen uiteen van het dagelijks verzorgen van de dieren en hun leefomgeving, het schoonhouden van de hokken, de weide ontdoen van plastic en vuil . Het vegen, harken, bladblazen van het park en het schoonhouden van banken en speeltoestellen. Ook worden er vele klusjes gedaan en wordt er samen gekeken naar verbeterpunten.

Doordat wij als Team buitenwerk en dierverzorging, dagelijks aanwezig zijn, zijn wij in staat bezoekers te informeren over het verloop op de kinderboerderij, diereninformatie te verstrekken en bezoekers op de hoogte te houden van ontwikkelingen en vragen te beantwoorden. Denk bijvoorbeeld aan dierenwelzijn, gezondheid en de komst van de jonge dieren/bevallingen en het informeren over de seizoen werkzaamheden

Binnen de buurtweides ondersteunen wij de vrijwilligers van de buurtweides, door wekelijks structureel onderhoud te plegen. We verzetten een heleboel werk, waaronder de hokken verschonen, en het terrein onderhouden. Ook hier denken we mee in verbeterpunten. De dierverzorging staat ook binnen deze boerderijen centraal.