De Werkelaar - maakt werk met mensen

Binnen de klus- en groenbus worden op locatie opdrachten uitgevoerd bij externe opdrachtgevers. Met de bus gaan we naar de opdrachtgever waar gebruik wordt gemaakt van de verschillende gereedschappen voor het klussen maar ook voor het tuinieren.
De opdrachten komen veelal van de bewoners van het RIBW groep Overijssel, GGZ partner Dimence, allerlei instellingen en de gemeente.

Omschrijving Arbeidstraining:

In een eisen stellende omgeving van de klus en groenbus werken aan arbeidshouding, belastbaarheid, arbeidsmotivatie en arbeidsvaardigheden.

Doelgroep:

Medewerkers van 18 tot 65 jaar, die de nadrukkelijke behoefte en ambitie hebben om arbeid te verrichten binnen een beschermde arbeidsomgeving, waarbij ondersteuning, stimulering en begeleiding aanwezig is en van waaruit men arbeidsvaardigheden kan aanleren. Het gaat per persoon om een individueel arbeidstrainingstraject, waarbij nadrukkelijk de ambitie aanwezig is voor (re)integratie binnen een arbeidsproces.

Uitgangspunt:

Energiek meedoen naar vermogen.
We sluiten aan bij de participatie ladder 3/4.
Het principe is dat we samen met de medewerker kijken waar en hoe iemands kracht ingezet kan worden.